Emotsioonid

Järgnevalt on välja toodud erinevad juhtumid, millega võid internetti kasutades kokku puutuda.
Mõtle, mida tunneksid, kui kirjeldatud juhtum sinuga aset leiaks.